سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
لغزش دوستت را برای هنگام یورش دشمنت، تحمّل کن . [امام علی علیه السلام]

الهی!! 

 

بیاموز تا سر دین بدانیم. 

تلقین کن تا آداب شرع بدانیم 

توفیق ده تا خنگ طمع نرانیم 

تو  نو از که دیگران ندانند ،تو سر ساز که دیگران نتوانند 

همه را از خود پرستی رهایی ده 

همه را به خود آشنایی ده 

همه را از مکر شیطان نگاهدار. 

همه را از کید نفس آگاه دار. 

 

    خواجه عبدالله انصاری