سفارش تبلیغ
صبا ویژن
بسی دانش که به گمراهیت می انجامد . [امام علی علیه السلام]

تو در میان بسیجیان ، احرامِ عشق بسته ای
پیروان تو با این افتخار بر خود می بالند که رهبری چون تو،
 عامل به ارزشهای الهی و عاشق سرباخته در راه معشوق دارند .
و عهد و پیمان جهاد و استقامت با او بسته اند 
تا جامه ی زیبای شهادت را بر تن کنند .

94/2/17::: 11:57 ص
نظر()