سفارش تبلیغ
صبا ویژن
آن که در کار کوتاهى ورزید دچار اندوه گردید ، آن را که از مال و جانش نصیبى از آن خدا نیست خدا را بدو نیازى نیست . [نهج البلاغه]
آتش ................... ابراهیم را نمی سوزاند

 

دریا .................... موسی را غرق نکرد

یوسف را  در چاه می اندازند .............سر از خانه عزیز مصر در می آورد

تو ...................... نگران چه هستی وقتی خدا را داری ؟

باور کن و باور داشته باش که خدایی وجود دارد

فقط کافیست باور کنیم : خدایی هست!

آری باور کنیم که :  " خدایی هست "