سفارش تبلیغ
صبا ویژن
[ و او را از ایمان پرسیدند ، فرمود : ] ایمان ، شناختن به دل است و اقرار به زبان و با اندامها بردن فرمان . [نهج البلاغه]
قبل از اینکه قضاوت کنی ..................... کفش هایم را بپوش

 

قبل از اینکه قضاوت کنی .................... راهم را پیاده قدم بزن

قبل از اینکه قضاوت کنی .................... درد هایم را بکش

قبل از اینکه قضاوت کنی .................... نیمه شب هایم را درک کن

قبل از اینکه قضاوت کنی .................... روز ها ، ماه ها و سال هایم را بگذران

آری یادمان باشد :

هر کس سر گذشتی دارد

و این را فراموش نکن :

هر کجا به جای من زندگی کردی آنگاه می توانی درباره من قضاوت کنی .