سفارش تبلیغ
صبا ویژن
اندکى که دوام دارد ، به از بسیارى که ملال آرد . [نهج البلاغه]

 

تفاوت سکه و ایده این است که اگر من یک سکه و شما نیز یک سکه داشته باشید و سکه هایمان را با هم جا به جا کنیم باز هر کدام از ما یک سکه خواهیم داشت اما اگر شما یک ایده و من یک ایده داشته باشم و آنها را با هم مبادله کنیم هر کدام دارای دو ایده خواهیم بود.

جهان و محیط اطرافمان در حال تغییر است. در چنین شرایطی هیچ چیز خطرناک تر از دل بستن به کامیابی های دیروز نیست.
بیشتر از توجه به سکه های دیگران به ایده ها و افکارشان توجه کن!